Bejelentkezés

E-mail: Jelszó: regisztráció
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  Jognyilatkozat és felelősség

 

a továbbiakban:
Megrendelő: Az adatbázisban a ménekről információt elhelyezni kívánó fél, felhasználó 
Üzemeltető: A www.menek.hu adatbázis fenntartója, szerkesztősége

A megrendelő csak saját nevében, saját felelősségére, maga által ellenőrzött, valós adatok megadásával kerülhet be rendszerünkbe.

Adatok helyessége
Az adatbázisban megjelenő információk helyességéért és valóságtartalmáért kizárólag a megrendelőt terheli felelősség, az üzemeltető azokért semmilyen felelősséget nem vállal. Ezen tartalmakat a megrendelők készítik, melyek felett a üzemeltető olyan szinten gyakorol felületet, hogy cenzúrázhatja (ha a megadott adatok valódisága megkérdőjelezhető, visszaélésre utaló, stílusa a weboldal arculatába nem illő), és módosíthatja (annak érdekében, hogy az adatok a megfelelő rovatba kerüljenek) illetve nem jeleníti meg rendszerben, ha azok harmadik személy érdekeit sértik, illetve megszegik a Netikett szabályait
Amennyiben valamely törvény, vagy jogszabály rendelkezését sérti, annak jogkövetkezményeivel a megrendelőnek kell számolnia. Az elküldött anyagok szerzői jogainak rendezése a megrendelő felelőssége (különös tekintettel a megjeleníteni kívánt videók és fényképek szerzői jogi rendezésére), ezek ellenőrzését az üzemeltető nem végzi el, ezért minden ehhez kapcsolódó jogvita kizárólag a megrendelőt érinti.

Felelősség
Az üzemeltető semmiképpen nem vállal felelősséget semmiféle kárért és - különösen- az üzemeltető nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltető weboldalán található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak
Az üzemeltető a megrendelő külön jóváhagyása nélkül jogosult elvégezni a nyelvhelyességi szabályok szerint szükséges stilisztikai és egyéb javításokat. Ezek nem érinthetik az adatok lényegi tartalmát.
Az üzemeltető a közzétett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatok felvétele és kezelése során a megrendelőt tájékoztatja a felvitt adatokról, esetleges változtatásokról .

Adatvédelem
Cégünk kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján is tájékoztatja adatkezelési tevékenységéről.
A honlap üzemeltetője tiszteletben tartja a megrendelők által rendelkezésre bocsátott bizalmas információkat, azokat kizárólag a azonosításra használja fel. Adataikat külső cégeknek semmilyen célból nem adja át.

Tárolás
Az üzemeltető az adatbázisban a megjelentetni kívánt információkat a weboldalon megjeleníti, a felhasználók számára hozzáférhetővé teszi, az adattárolási díj (ha van) befizetését követő 1 évig. A lejárat idejéről (ha van) a megrendelőnek értesítést küld, a hirdetés hozzáférhetősége a következő éves díj befizetésével automatikusan megújítható.
Új adatok felvitele esetén - amennyiben az adatközlés nem elektronikus úton történik - a digitalizálási és az adattárolási díj együttes befizetése után kerülnek be az információk a weblapra.

Technikai problémák
A szolgáltató nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - műszaki okok, illetve rajta kívül álló egyéb okok miatti szüneteltetéséből eredő károkért.
Szolgáltatásunk igénybevétele a megadott adatok rendszerünkben való megjelenítéséhez, az adatok kezeléséhez és tárolásához történő hozzájárulásnak minősül, és a fenti adatszolgáltatási és védelmi feltételek elfogadását jelenti.

Bármilyen felmerülő probléma vagy kérdés esetén, forduljon bizalommal szerkesztőségünkhöz. : info@menek.hu.

A mének.hu Weboldal egyes részeit a látogató saját felhasználására a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de nem válik jogosulttá a Weboldalon közzétett információ egészének, vagy összefűzött részeinek a terjesztésére, fénymásolására, más adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem online, sem nyomtatott formában. A fentiektől eltérni csak az üzemeltető tudtával és írásbeli hozzájárulásával lehet.

 

vissza

Kérdéseivel, javaslataival forduljon bizalommal hozzánk.