Bejelentkezés

E-mail: Jelszó: regisztráció
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Lovas idézetek

 

széchenyi

 

 

"Ország, melly fekvésére, éghajlatára, termékére és
nemzeti lelkére nézve jó lovakat nevelni, Magyar Országnál
különb nincs és hogy csak magunkon áll ezen tárgyat
olly virágzásba hozni és valaha olly gyümölcsözésre vinni:
hogy a Világ minden vásárait lovainkkal elboríthassuk
és hogy a Magyar Ló mindenütt igazságos és megérdemelt
Elsőséget nyerjen..."
 (Széchenyi István: Lovakrul, 1828)
 

 

 

„A lovak iránt érzett szeretetünk független a korunktól”


Nem az a nagy tréner, aki rá tudja venni a lovat arra, hogy megtegyen valamit. A nagy tréner arra veszi rá a lovat, hogy meg akarja tenni azt a valamit.

A jó tréner meghallja, mit mond neki a ló. A nagy tréner azt is meghallja, amit csak suttog.


„… a lovak iránt valami ősi, kiolthatatlan érdeklődés, 
vonzalom, szeretet él bennünk”
 
 
"A ló...
Forr és gőzölög, mert vére ég,
Nyereg és szerszám rajta még."
 
 
"Önteltség nélküli nemes jellem,
irigység nélküli barátság,
hiúság nélküli szépség.
szolgálatra kész, mégsem szolga."
/Ronald Duncan/
 
 
"A ló hátán van a földi mennyország..."
 

"A lovaktól lehet a legtöbbet megtanulni és minél többféle lovon ül az ember, annál nagyobb lesz a

szókincse a lovak nyelvén."

 
"A ló két szeme között van a világ minden kincse."

 lo6
„Az ember sohasem érzi magát szabadabbnak, fennköltebbnek 
és boldogabbnak, mint lóháton”


„Lovam lába halkan, csendben
Tipeg-topog, fű se rezzen,
Szépen lassan andalog,
Táncol, mint az angyalok”

 
"A ló üldözőbe száll, de lába lassú,
gyors a mén, beérni őrült gondolat,
s ő mégis csak szalad, szalad..."

„…és aztán minden színtelen.
És nem lát minket senki sem.
A ló dobog csak, tompa dobja,
Mintha egy szív ver távolodva.”
Nemes Nagy Ágnes:
Lovak és az angyalok


„…bámulná porcelán patáim,
Fehér lámpám, harisnyáim…”
Weöres Sándor:
Le Journal
 
 
"Én veled vágtázom tudod hogyan,
túl a medvén, és jávorszarvason.
Én veled vágtázom télen és nyáron,
ezen a gyönyörű tájon.
Én veled vágtázom, hol nincsen határ,
Veled vágtázom, míg csak akarod."
/Byron, Henry James)


 Nincs szebb dolog, annál, mikor sóhajotok egyszerre csendül, szívetek egyszerre dobban, mikor hevesen verő szívvel, az akadályok elé néztek, ugyanaz fut végig bennetek.


 "Puszták ezer bitang lova,
szélnél vadabb, és mind szabad,
mint habzó tengeren a hab."
 
 
"Nincs olyan bensőséges titok, mint amely ló és lovas 
között alakul ki."

 
"Az állatok szeretete egyetemes érzés
Valamennyi ember találkozott vele.
Azáltal, hogy szeretjük, és megértük az állatokat,
Meglehet, mi emberek is jobban megértjük egymást..."
 
 
"Amíg valaki nem szeretett egy állatot, lelkének egy 
része alszik."


A ló előnye a tenger, a bölcsnek a ló való, mert lóvá 
tesz az ember, és emberré tesz a ló”


„S jött a kevély, lebegve járó
Ukrajnai nemes tatár-ló
Jött, szállt, akár a gondolat.
A tagjai remegve ringtak,
Vadul rohant, mint könnyű gímvad.”
Byron: Mazeppa
(Kosztolányi Dezső ford.)


A ló igazi menekülő állat. Ha nyomást gyakorolnak rá, szinte biztos,
hogy inkább a meneküléstválasztja és nem a harcot.


„Lehet, hogy a kutya az ember legjobb barátja, de a ló 
volt az, mellyel civilizációt hoztunk létre”


„Van egy mondás, miszerint a lónak élveznie kell munkáját feladatának elvégzése közben,
máskülönbensem a ló, sem a lovas nem lesz képes kitűnő teljesítményt nyújtani”


„A ló szemei között nyugszik a világ minden gazdagsága”


Ha egy ló társává fogad neked adja mindenét: erejét, kitartását, vad szellemét.
De cserébe nem kéri el mindeneg, elég neki megbecsülő Szereteted!


A lovak megértése nem testi ügyesség kérdése, hanem tudás az alapja,
ennélfogva szellem és intellektus szükségeltetik hozzá.
(Charles de Kunffy)


„A ló.
Önteltség nélküli nemes jellem;
irigység nélküli barátság;
hiúság nélküli szépség.
Szolgálatra kész, mégsem szolga.”
(Ronald Duncan )


Én veled vágtázom tudod hogyan,
túl a medvén, és jávorszarvason.
Én veled vágtázom télen és nyáron,
ezen a gyönyörű tájon.
Én veled vágtázom, hol nincsen határ,
Veled vágtázom, míg csak akarod."
(Henry James Byron)


„Az üldözött ló
Vad haragba nyargal…
Bősz orrlyukát
Dagasztja tűz-haragja.”
(Kosztolányi Dezső: Tűz )


„Ihon jün szárnyas lovon
Szép piros hajjal,
Mosódik zablája fejér tajtékjával,
Az ló fekete volt, de szebb Pegasusnál,
Orra likjábul tűz,
Szemébül jön a halál.”
 (Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem )


„Amikor az Úr a lovat akarta
Megteremteni, így szólt a déli szélhez:
Belőled akarok teremteni egy élőlényt,
Sűrűsödj össze!
És a szél összesűrűsödött.
Gábriel arkangyal…kézbe vett
Egy maroknyit az anyagból,
És átnyújtotta
Az Úrnak, aki pejt és
Sárgát alkotott belőle,
Miközben ezt mondta:
Lónak nevezlek el…
Te leszel a többi állat ura”
(Emir Abd El-Kader (1808-1883): Levél Egy Franciához, Daumas generálishoz )


„S a ló után üldözve száll;
De lába lassú, gyors a mén,
Beérni őrült gondolat
S ő mégis csak szalad, szalad.”
(Arany János: Katalin )


„Puszták ezer bitang lova,
Szélnél vadabb, és mind szabad,
Mint habzó tengeren a hab.”
Byron: Mazeppa
(Kosztolányi Dezső ford.)

 

„Van valami a lovak külsejében, ami jót tesz az ember 
belsőjének”

 
„Az ember szórakoztatására tartott állatok közül egyedül 
a ló képes arra, hogy olyan szenvedélyt lobbantson fel, 
ami teljességgel reménytelen”


„Ha egy ló társává fogad, neked adja mindenét:
Erejét, kitartását, vad szellemét…
de cserébe nem kéri el mindened,
elég neki megbecsülő szereteted!”


Az embernek nem sikerülhet minden, még az Istennek is 
csak két dolog sikerült-a tavasz, meg a ló.”


„Hová lenne a világ, ha nem léteznének a lovak, hogy 
értelmet adjanak neki?”

Ha a lovad nemet mond valamire, akkor rossz kérdést tettél fel, vagy rosszul tetted fel a kérdést.
(Suttogó)


„A jó tréner meghallja, mit mond neki a ló. A nagy tréner 
azt is meghallja, amit csak suttog.”
(Monty Roberts)


„Jönnek majd fekete,
vörös, sárga lovak,
örvendezzetek a
fehér csikónak!
Zsoltárt ficánkol a
Duna-Tisza között,
leendő lovasa
hazámba költözött.”
(Kovács Géza: A fehér csikó )


„Az ember szórakoztatására tartott állatok közül egyedül a ló képes arra,
hogy olyan szenvedélyt lobbantson fel, ami teljességgel reménytelen.”
(Bert Harte)


„Vágtass vágtass sebesen
Repíts át a kék egeken,
Sörényedbe kapaszkodva
Ráugrunk a csillagokra…”
(Pintér Zoltán: Lovam hátán )


A ló megértő, szerető társ, szeresd és becsüld meg. Vigyázz rá, mert életét neked áldozta.hálából

terhedet hordja.


„mától kezdve se ekét,
se szekeret
nem húzok…
…csak heverni az árnyékban
és enni…
…a folyóhoz jövök
ha szomjazom nagyon”
(Király László:  Az öreg ló)


"Lovam bocsáss meg...
Te arra vagy hivatva, hogy az ember terhét hordjad."
  (William Shakespeare: II.Richárd)
 

"...lehajolok...
Átölelem a ló nyakát...
Mert végül semmi sem marad,
Csak az angyalok és a lovak..."  
(Nemes Nagy Ágnes)

 

"Az embernek sem sikerülhet minden, még az Istennek is csak két dolog sikerült - a tavasz meg a ló."
( C. Malaparte)


"Az ember szórakoztatására tartott állatok közül egyedül a ló képes arra,
hogy olyan szenvedélyt lobbantson fel, ami teljességgel reménytelen."
(Bert Harte)
 

"A jó tréner meghallja mit mond neki a ló.
A nagy tréner azt is meghallja, amit csak suttog."
(Monty Roberts)

 
Egy ló sohasem vágtázik olyan sebesen, mikor egy másik lovat kell utolérnie és lehagynia.
(Ovidius)
 

"Bölcs embernek ló való, mert lóvá tesz az ember, s emberré a ló!"
(Jókai Mór)

 
"ó bár tudnék lóúl dalolni
zablát kantárt rám Múzsa fonna
abrakom hymni odi psalmi
nyeregbe Orpheus pattanna?"
(Weőres Sándor: Le Journal)

 
"Lovam lába halkan csendben
Tipeg topog fű se rezzen,
Szépen lassan andalog
Táncol mint az angyalok."

Pintér Zoltán .Lovam hátán

 
"Boldogíts, hogy a nagy Nyíl útján
Megállás nélkül az Öröm
Álmát álmodhassam magamba
Minden mértföld-kövön."
(Ady Endre: Új s új lovat)

 
"Azáltal, hogy szeretjük és megértjük kedvenceinket, talán
könnyebben megértjük egymást is."
(Dr. Louis J.Camuti)


...A bajnokok bajnoka vagyok. Ha futok, remeg a föld, az ég megnyílik és halandók ujjonganak. Ez a

diadal útja. Tiszteletkört teszek a tulajjal aki virágos takarót tesz rám...
(Álmodó c. filből)
 

"... és amikor elfogadjuk, hogy még a kevésbé fejlett aggyal
rendelkezők is éreznek fájdalmat, új megvilágításban kezdjük majd átgondolni a többi állathoz

fűződő kapcsolatunkat. Nem csak alázatosak leszünk, hanem szégyenkezni is fogunk, mivel
nemtörődömségünk és tudatlanságunk oly sok kegyetlenséget
okozott."
(Jane Goodall)

 
"Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik."
(Anatole France)


"Az állatokban azokat az értékeinket látjuk megtestesülni, amelyeket már elvesztettünk- ezért

vágyunk társaságukra, érzelmeikre, életörömükre."
(Jane Goodall)


"Ha valaki egyszer felül a lóra, és ha szereti a lovat, bele
szerelmesedik és nem valószínű, hogy utána el fogja hagyni a
lovaglást." 
(Mészáros Zsolt)

 
"Az általunk rabságra ítélt lényt rövid időre kiszabadítva s ezáltal magamat is megszabadítva az emberek anyagias, számító, önző világától, messze minden zajtól és keserűségtől, amit az emberi lét von maga után, lóháton érzem, otthon vagyok."
 (Ismeretlen)

 
"Amit érzek ilyenkor, az maga az ÉLET. Ugyanazok a fák adnak árnyékot a vakító naptól, mely mindkettőnket éget, ugyanaz a szél hűti testünket, ugyanazt a levegőt szívjuk. Egy ritmusra dobban a szívünk, együtt emelkedik és süllyed mellkasunk, egyszerre feszülnek meg izmaink, szemünk ugyanarra a távoli pontra figyel, valahol a horizonton túl. Egy testként mozdulunk, összeforrt lélekkel. Most igazán szabadok vagyunk, így együtt."
 (Ismeretlen)
 

"Csak ketten vagyunk. Körbenézek a tájon ahol nemrégen gyalog jártam, lehajtott fejjel, egyedül. Most lovam büszkén felveti fejét, tekintete a távolba mered, szemünk ugyanazt a tájat pásztázza, de most úgy érzem, az egész világ az enyém, amíg csak a szem ellát. Hiszen csak egy perc, egy apró jel, egy ugrás és bárhová eljuthatok. Csak tudatnom kell akaratomat s ez a fenséges lény sóhajtásomat, egy elsuhanó vágyamat megérezve, még meg sem született gondolatomat is meghallva azonnal nekirugaszkodik."
 (Ismeretlen)

 
 "Az erek kidagadnak lovam erős nyakán, izmai megfeszülnek, sörényét tépdesi a szél ahogy izgatottan figyel előre. Ereje és gyorsasága, biztos lábai, az inak, az utolsó szőrszál a testén, most mind az enyém és tudásom az ő tudása is."
 (Ismeretlen)

 
"Felülök, lábammal megkeresem a kengyelt, rendezem a szárakat és magamat, kitisztul a fejem, most szó szerint nyeregben érzem magam és elindulunk, csak ketten."
 (Ismeretlen)


  
< vissza

Kérdéseivel, javaslataival forduljon bizalommal hozzánk.